Er den sikker?

Er en menstruationskop sikker?

Menstruationskopper er sikre, når de bruges som anvist og man har ikke fundet sundhedsmæssige risici i forbindelse med deres anvendelse. Der blev dog ikke udført medicinske undersøgelser for at sikre, at menstruationskopper var sikre, før de blev introduceret på markedet.

En sagsrapport i tidsskriftet Gynecologic and Obstetric Investigation påpegede at en bruger af menstruationskoppen udviklede ​​endometriose og adenomyose. Derudover angav en undersøgelse med en mindre forsøgsgruppe også en mulig forbindelse til Associated Pharmacologists & Toxicologists og Endometriosis Research Centre udsendte en kombineret erklæring om, at der bør foretages yderligere forskning. USA’s levnedsmiddelstyrelse afviste imidlertid at tage menstruationskopper af markedet, idet de sagde, at der ikke var tilstrækkelige beviser for risikoen.

En sagsrapport i Canadian Journal of Infectious Diseases & Medical Microbiology påviste et bekræftet tilfælde af toksisk chok syndrom (TSS) i forbindelse med brugen af DivaCup menstruationskoppen. Denne rapport er den første til at fremlægge sammenhængen mellem en menstruationskop og menstruationsrelateret TSS, hvilket tyder på, at det er ekstremt sjældent.

I 1962 evaluerede Karl John, M.D., 50 kvinder, der brugte en klokkeformet kop. Han brugte vaginale sekretprøver, gramfarvning og grundlæggende aerobe kulturer af vaginale sekreter. Der blev udført vaginale spekulum undersøgelser og målt pH. Der blev ikke konstateret væsentlige ændringer. Denne rapport var den første, der indeholdt omfattende oplysninger om sikkerheden og accepten af ​​en udbredt menstruationskop, der omfattede både prækliniske og kliniske prøver samt over 10 års overvågning, efter den kom på markedet.

I et uafhængigt forsøg i Canada i 2011 målte man urovaginal infektion i et forsøg på, at sammenligne brugen af menstruationskopper og brugen af tamponer, og man fandt ingen signifikant forskel i lægediagnosticerede urovaginale symptomer mellem de to forsøgsgrupper.

Menstruationskop

Undersøgelse af menstruationskopper

En stor menstruationskop har typisk en kapacitet, der er ca. 3 gange større end en stor tampons evne til at absorbere.

Et uafhængigt forsøg i 2011 undersøgte, om menstruationskopper er et levedygtigt alternativ til tamponer, og fandt, at ca. 91% af kvinderne i gruppen med menstruationskoppen sagde, at de ville fortsætte med at bruge koppen og anbefale den til andre. I en klinisk undersøgelse fra 1995, der involverede 51 kvinder, fandt 77% af deltagerne, at menstruationskopper var en acceptabel måde at klare menstruationen på.

En uafhængig forundersøgelse er blevet foretaget blandt unge piger i grundskolen i landdistrikterne i det vestlige Kenya, hvor de blev givet menstruationskopper frem for traditionelle menstruationsbeskyttelsesmetoder, såsom klude, bind eller papir. Efter seks måneders brug rapporterede forskerne, at de, der brugte menstruationskoppen, var fri for pinlige lækager og lugt og kunne deltage i klasseaktiviteter og sport uden at blive pinligt berørt eller drillet.

Menstruationskoppen har gennem de sidste 5 år haft en voldsom fremgang i den vestlige verden, hvor dens popularitet er eksploderet.