Økonomiske og miljømæssige fordele

Miljømæssige og økonomiske fordele ved en mensrutrationskop

Sundheds- og bekvemmelighedshensyn

Ved brug af en menstruationskop opsamles menstruationsvæsken fra livmoderhalsen og forbliver i flydende form i modsætning til at blive absorberet og holdt i delvis koaguleret form mod livmoderhalsen, som det er tilfældet med tamponer.

Menstruationskopper opsamler menstruationsvæsken inde i skeden og lækker ikke (hvis de tømmes ofte nok og indsættes, så de sidder godt til). Der er dog kvinder, der kommer ud for lækage på grund af, at de bruger deres menstruationskopper forkert eller bruger kopper af den forkerte størrelse. For eksempel kan en kvinde komme ud for lækage, når der anvendes en menstruationskop, hvis koppen ikke er indsat korrekt og ikke åbnes fuldstændigt, så den ikke omslutter totalt. Du kan læse mere om, hvordan du opsætter koppen korrekt her.

Hvis man bruger koppen og har brug for at holde øje med mængden af ​​menstruationsvæske (f.eks. af sundhedsårsager) kan en kop gøre det muligt at beregne denne mængde mere præcist. Nogle kopper er endda forsynet med målemærker.

Nogle kvinder melder, at de bløder mindre eller har kortere menstruationer eller færre kramper, når de bruger en menstruationskop frem for tamponer.

Toksisk chok syndrom ved brug af tamponer

Toksisk chok syndrom (TSS) er en potentielt dødelig bakteriel sygdom. Forskere har fundet en sammenhæng mellem TSS og tamponer, omend den nøjagtige forbindelse fortsat er uklar. TSS forårsaget af brugen af menstruationskopper synes at være meget sjælden, om ikke praktisk taget ikke eksisterende. Dette skyldes sandsynligvis, at menstruationskopper ikke er absorberende, ikke irriterer skedens slimhindevæv og heller ikke ændrer skedens flora i målelig grad.

Omvendt kan der forekomme tørhed og afskrabninger i skeden, når kvinder bruger tamponer, der er mere absorberende end nødvendigt for mængden af ​​menstruationsvæske. Forskning har vist, at koppen ikke har indflydelse på skedens flora, hvilket betyder, at den ikke påvirker forekomsten af ​​s. aureus, den bakterie der kan forårsage TSS. Risikoen for TSS forbundet med pessarer, der er den kvindelige barrieremetode til svangerskabsforebyggelse, er også meget lav. Pessarer ligner menstruationskopper, hvad det anvendte materiale angår, idet det hovedsageligt er medicinsk silikone eller latex.

Økonomiske hensyn

Menstruationsprodukter, der kan genbruges (herunder menstruationskopper) er mere økonomiske end dem til engangsbrug. I det lange løb vil man spare penge ved at bruge en menstruationskop. Du kan læse mere om fordelene ved menstruationskoppen her.

En af de fordele, der fremhæves ved menstruationskoppen, er, at den kan genbruges. Ifølge fabrikanterne kan en kop holde et årti ved korrekt brug. I betragtning af at en kvinde i et udviklet land ville købe hygiejnebind og tamponer for gennemsnitligt 450 kr. om året, og at menstruationscyklussen gentager sig over 35 til 40 år, løber dette op i en nettoudgift på cirka 16.000 kr. i hygiejnebind og tamponer over en livstid. I betragtning af, at menstruationskoppen potentielt kan holde i 10 år, og at den koster omkring 149 kr. bliver dette en samlet udgift på cirka 600 kr. over en livstid.

 

Miljømæssig bæredygtighed

Siden de kan genbruges, bidrager menstruationskopper til at reducere fast affald. Nogle hygiejnebind til engangsbrug og tamponapplikatorer af plastik kan være 25 år om at blive nedbrudt i havet og kan forårsage en væsentlig miljøpåvirkning. Der findes også biologisk nedbrydelig menstruationsbeskyttelse, men for at få disse til at nedbrydes på kort tid, skal de komposteres i stedet for at bortskaffes på en losseplads.

Det anslås at 20 milliarder hygiejnebind og tamponer bliver kasseret bare i Nordamerika hvert år. De ender som regel på lossepladser, eller de forbrændes, hvilket kan have stor indvirkning på miljøet. De fleste af disse hygiejnebind og tamponer er lavet af bomuld og plastik. Det tager omkring 50 eller flere år for plastik at blive nedbrudt, og med bomuld begynder nedbrydningen efter 90 dage, hvis den komposteres.

Det at menstruationskoppen genbruges reducerer i høj grad mængden af ​​menstruationsaffald, da der ikke er noget dagligt affald, og mængden af ​​kasseret emballage reduceres også. Efter endt levetid kommer silikonekopper på lossepladsen eller de forbrændes.