Kopper i udviklingslande

Menstruationskopper i udviklingslande

Man har undersøgt menstruationskoppen, som middel til menstruationshygiejne i udviklingslandene, herunder Kenya, Uganda, Indien og Sydafrika, hvor adgangen til billige hygiejneprodukter kan være begrænset. Menstruation kan være en barriere for uddannelse for mange piger, da en mangel på effektive hygiejneprodukter begrænser pigers involvering i uddannelsesmæssige og sociale aktiviteter.

De går ofte ikke i skole, fordi de frygter lækager, pinlige situationer eller forlegenhed, menstruationssmerter eller utilstrækkelige sanitære faciliteter, der ikke giver dem mulighed for at vaske sig eller skifte tøj under private forhold. Dette gælder først og fremmest for skolepiger fra familier med mellem og lave indkomster, da hygiejneprodukter til engangsbrug er en månedlig udgift, som mange kvinder simpelthen ikke har råd til.

En mangel på overkommelige prissatte hygiejneprodukter betyder, at der bruges utilstrækkelige, uhygiejniske alternativer, som kan udgøre en alvorlig sundhedsrisiko. Menstruationskopper byder på en mere langsigtet løsning end andre feminine hygiejneprodukter, fordi de ikke skal udskiftes hver måned. Kvaliteten af ​​materialet gør dem også til en pålidelig og sund menstruationshygiejne løsning, så længe der er adgang til rent vand.

Kulturelle, religiøse og traditionelle overbevisninger kan føre til forskellige restriktioner, som kvinder eller piger underlægges under menstruationen. Nogle af dem vasker ikke kroppen og tager ikke brusebad eller bad. I visse samfund har man ikke lov til at bruge vandkilder under menstruationen. Selv hvis der er adgang til toiletter, er det ikke sikkert man vil bruge dem af frygt for at misfarve dem. Dette hindrer brugen af ​​menstruationskopper.

I udviklingslandene er der ofte meget mangelfuld kontrol over fast affald, og menstruationskopper bidrager altså ikke til problemet med fast affald i disse samfund.

Hensigtsmæssige sanitære faciliteter og menstruationshygiejneprodukter er blot en del af løsningen på tabuer omkring menstruation, der hindrer kvinders fremskridt i mange udviklingslande. Viden er afgørende for, at piger kan føle sig godt tilpas med menstruation og få positiv kropsbevidsthed.

Potentielle ulemper

Visse kvinder har svært ved at indsætte eller udtage menstruationskoppen, afhængigt af deres erfaring og visse fysiske faktorer. Hjælpemidler for dette omfatter at vælge en kop af en anden størrelse, facon eller materiale, brug af en vandbaseret glidecreme for at lette indsættelsen, en anden foldemetode til indsætning og øvelse.

Nogle kvinder finder menstruationskopper ubehagelige. Dette kan mindskes, når de bliver mere øvede i at indsætte koppen. Valget af en mindre eller blødere kop, og/eller forkortelse af stilken på ​​koppen, hvis der er én, kan også hjælpe.

Kvinder med bækkenorganprolaps er ikke altid i stand til at bruge menstruationskopper (eller tamponer) komfortabelt eller sikkert.

Mange virksomheder anbefaler, at kvinder, der bruger spiral som prævention, konsulterer deres gynækologer, før de bruger menstruationskopper. Der har været sjældne tilfælde, hvor kvinder har flyttet med deres spiral under udtagningen af deres menstruationskopper. Dette kan også ske, når man bruger tampon.

Det kan svine en del, når man udtager menstruationskoppen. Menstruationsblod spildes sommetider under udtagelsen, men mange kvinder fjerner koppen, mens de står over toilettet for at fange sådanne spild.

Det kan være problematisk at rengøre en menstruationskop på et offentligt toilet, da håndvaske normalt, omend ikke altid, er i et offentligt rum i stedet for toiletrummet. Nogle fabrikanter foreslår, at man tørrer koppen af med rent toiletpapir og så gør koppen ren, så snart man kan gøre det privat. Brugeren kan også have en lille flaske vand med i håndtasken så hun privat kan skylle koppen over toilettet. Det er også en mulighed at bruge vådservietter. Da menstruationskopper som regel kun skal tømmes hver 6-12 timer, behøver mange brugere ikke at tømme dem på offentlige toiletter, men kan i stedet gøre det, når de kommer hjem.

menstrationskopper i forskellige farver

Udviklingslande

Mens menstruationskopper også kan bruges af kvinder i udviklingslandene, kan mangel på rent vand og sæbe til håndvask før indsættelse af koppen være et problem, især i landdistrikterne. Indsættelsen kræver omhyggelig vask af koppen og hænderne, så der ikke indføres nye bakterier i skeden, hvilket kan øge risikoen for urinvejs- og andre infektioner. Hygiejnebind kræver ikke den samme håndhygiejne, men de kan være mere vanskelige at have med at gøre på ressourcesvage steder, fordi der skal bruges mere vand til at rengøre hygiejnebind, der kan genbruges.

For kvinder fra husholdninger med lav indkomst i udviklingslandene, gør omkostningerne ved menstruationskopper og tamponer ofte, at de ikke er til at betale for dem.

På grund af, at menstruationskopper skal koges over visse temperaturer en gang om måneden, har de været udsat for kritik. Især i udviklingslandene, hvor der er mangel på vand, kan man ikke altid garantere tilstrækkelig hygiejne. Men de forskellige andre muligheder, mange kvinder rundt om i verden er nødsaget til at bruge (såsom genbrugte materialer), er ikke hygiejniske og forårsager ofte infektioner.